#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Judecata finală - Matei 25.31-46

- această cuvântare parabolică este despre separarea oilor de capre, care slujește drept analogie cu ce se va întâmpla la judecata finală
- fiecare dintre cele cinci cuvântări din Evanghelia după Matei se sfârșește vorbind despre judecată; aici avem judecata tuturor neamurilor
- Isus se adresează ucenicilor; fiecare dintre parabolele din cap. 25 sunt intenționate să încurajeze la veghere și credincioșie ca pregătire pentru cea de a doua venire
- Israel împreună cu celelalte popoare sunt adunate la judecata finală; separarea este între cei drepți și cei blestemați
- „cei mai neînsemnați dintre acești frați ai mei;“ aceasta este o referire la ucenicii lui Isus, la creștini în general și la mesajul lor
- intrarea în împărăție se bazează pe facerea voii Tatălui (7.21-23)
- acest pasaj intenționează să consolideze și să mărească credincioșia ucenicilor
- Domnul Isus Cristos, ca Fiul Omului este împăratul care judecă popoarele

- faptele și credința nu sunt unele împotriva celeilalte; doar ascultarea de voia Tatălui (ascultare caracterizată de dragoste și milă) ne trece cu bine la judecată
- adevărata ucenicie se vede în dragoste și milă față de oameni; la judecată se vede ce fel de oameni suntem, dacă iubim și avem milă de cei în nevoie sau dacă nu ne pasă de ei

- toți oamenii vor da socoteală de cum se poartă cu cei asupriți; relația cu Dumnezeu se vede și în felul în care ne purtăm față de oameni
- cein din partea dreaptă sunt surprinși când li se spune ce au făcut; lucrurile stau așa pentru că ei și-au făcut slujirea fără să aștepte ceva în schimb
- Isus se identifică cu cel sărac și asuprit
- această descriere a judecății este intenționată să încurajeze la ucenicie adevărată
- ce se întâmplă în prezent contează și determină destinul în veșnicie
- nimeni nu este al lui Isus și să nu iubească și să slujească pe oameni

[Notițe adaptate după studiul lui Snodgrass, Kline R.. Stories with Intent, A Comprehensive Guide to the Parables of Jesus. Grand Rapids: Eerdmans, 2008.]
blog comments powered by Disqus