SORIN V. SABOU, Lic, MA, MPhil, PhD

GENERAL PROFILE
A theologian and philosopher with areas of expertise in St. Paul, Aristotle and MacIntyre. Theology teaching experience - 25 years, Philosophy and Ethics teaching experience - 8 years. Cross-cultural pastoral ministry, leadership, and executive experience - 19 years. Editorial experience - 20 years. Online teaching experience - 10 years.

EDUCATION AND CREDENTIALS
PhD, Theology, London School of Theology, Brunel University, United Kingdom (2001)
MPhil, Philosophy, University of Birmingham, United Kingdom (2019)
MA, Liberal & Integrative Studies: Philosophy, University of Illinois, USA (2015)
Diploma of Licentiate, Title of Licentiate in Theology, Babes-Bolyai University of Cluj Napoca, Romania (1996)
Baccalaureate Diploma, Architecture, High School Nr 5, Baia Mare, Romania (1987)

RESEARCH GRANTS
Saint Xavier University Chicago (2019)
Wheaton College (2006)
Regent's Park College, University of Oxford (2005)

ACADEMIC PROFESSIONAL EXPERIENCE
Instructor of Theology - Liberty University (2011 - Present)
- teaching online the classes of Ethics, Hermeneutics, Advanced Greek Language Tools, New Testament
- doctoral mentor in the Doctor of Ministry program

Instructor of Theology - Grace College & Seminary (2011 - Present)
- teaching online and onsite the classes of Theology Seminar I and II, Christianity and Critical Thinking, Understanding New Testament, New Testament Bible Exposition, Scripture & Interpretation, Biblical Backgrounds

Instructor of Philosophy - Moody Bible Institute (2017 - Present)
- teaching onsite and online the classes of Introduction to Philosophy, Church and Culture

Associate Professor - Baptist Theological Institute of Bucharest (2000 - Present)
- teaching and mentoring in the areas of New Testament Theology, Hermeneutics, Philosophy, Ethics (online and onsite)
- Editor of Jurnal teologic - biannual peer review theological journal of Baptist Theological Institute of Bucharest and Baptist School of Theology, University of Bucharest www.jurnalteologic.ro (2003 - Present)

Associate Professor - University of Bucharest, School of Baptist Theology (2013 - Present)
- teaching the class of Advanced Studies in Biblical Hermeneutics

Instructor of Philosophy - Moraine Valley Community College (2012 - 2019)
- teaching the classes Introduction to Philosophy, Critical Thinking, Introduction to Ethics, World Religions

Instructor of Philosophy - Joliet Junior College (2016 - 2018)
- teaching the classes of Introduction to Philosophy, Introduction to Ethics

Assistant Professor - Emanuel University of Oradea (1995 - 1998)
- teaching and mentoring students in the areas of New Testament Greek, New Testament Greek Exegesis, New Testament Theology

PROFESSIONAL AFFILIATIONS
Chicago Society for Biblical Research (2013 - Present)
Society of Biblical Literature (2007- Present)
Evangelical Theological Society (2007 – Present)
Ancient Philosophy Society (2017- Present)

PUBLICATIONS
Books
• Happiness and External Goods in Nicomachean Ethics (Pickwick Publications, 2019).
• Happiness as Actuality in Nicomachean Ethics, An Overview (Pickwick Publications, 2018).
• The Cross to Rome, Studies in Romans (Lambert Academic Publishing, 2014).
• Between Horror and Hope: Paul's Metaphorical Language of Death in Romans 6.1-11 (Paternoster, 2005).
• Studii în literatura paulină, (Editura Cartea Universitară, 2005).
• Cristos proclamat, (Editura Agape, 2004).
• Iosif Ţon – Orizonturi noi în spiritualitate şi slujire, [Festschrift], as coordinating editor, together with Dorothy Ghitea, (Editura Cartea creştină, 2004).
• Între groază şi speranţă, limbajul metaforic al morţii în Romani 6.1-11 (Editura Cartea Creştină, 2003).

Chapters in books
• Începutul lucrării lui Isus (Matei 1-4), La umbra Celui Atotputernic, Volum omagial Beniamin Fărăgău, Radu Gheorghiță, Emil Bartoș, eds. (Cluj-Napoca: Editura Risoprint, 2020), p. 267-276.
• Biblia între catedră și amvon. Responsabilitatea Bisericii în noul context social și academic, Interpretarea Biblică între Biserică și Universitate: perspective interconfesionale, Alexandtru Ioniță, ed., Sibiu, Cluj Napoca: Editura Andreiană, Presa Universitară Clujană, 2016, pp 15-29.
• Arndt, William Frederick, in Encyclopedia of Christianity in the United States, ed. George Thomas Kurian and Mark A. Lamport, 134. London: Rowan & Littlefield, 2016.
• Blackwell, Antoinette Louise Brown, in Encyclopedia of Christianity in the United States, ed. George Thomas Kurian and Mark A. Lamport, 280-281. London: Rowan & Littlefield, 2016.
• Goodspeed, Edgar Johnson, in Encyclopedia of Christianity in the United States, ed. George Thomas Kurian and Mark A. Lamport, 979-980. London: Rowan & Littlefield, 2016.
• Ives, Levi Silliman, in Encyclopedia of Christianity in the United States, ed. George Thomas Kurian and Mark A. Lamport, 1222. London: Rowan & Littlefield, 2016.
• Trifa, Valerian, in Encyclopedia of Christianity in the United States, ed. George Thomas Kurian and Mark A. Lamport, 2328-29. London: Rowan & Littlefield, 2016.
• Botezul ca metaforă în Romani 6.3, Care împarte drept Cuvântul adevărului, Volum omagial Ioan Bunaciu, Otniel Bunaciu, Radu Gheorghiţă, Emil Bartoş, eds. (Oradea: Editura Reformatio, 2005), pp. 85-100.
• Vechi şi nou în viaţa omului – continuitate şi discontinuitate, observaţii din Epistola către romani, in Iosif Ţon – orizonturi noi în spiritualitate şi slujire, Sorin Sabou, Dorothy Ghitea, coord. (Oradea: Editura Cartea Creştină, 2004), p. 137-146.

Articles
• Apostolul Pavel în interpretarea lui Alain Badiou. O notă critică, Jurnal teologic, 18.2 (2019): 121-134.
• Rolul profesorului în prevenirea plagiatului, Jurnal teologic, 18.1 (2019): 5-14.
• Luther despre libertate, Jurnal teologic, 17.1 (2018): 47-65.
• După virtute și moralitate, Jurnal teologic, 15.2 (2016): 69-108.
• Descartes, Husserl, and Derrida on Cogito. Jurnal teologic, 14.2 (2015): pp. 5-18.
• John Locke and the Moral Value of Toleration. Jurnal teologic, 14.1 (2015): pp. 5-13.
• Snippets of Modern Wisdom, Jurnal teologic, 13.2 (2014): pp. 5-27.
• Human Nature and Moral Principles, Jurnal teologic, 13.1 (2014): pp. 5-16.
• Snippets of Ancient Wisdom - From the Milessian School to Augustine, Jurnal teologic, 12.2 (2013): pp. 24-36.
• The Son from Above, Jurnal teologic, 12.1 (2013), pp. 43-58.
• The Law, the Flesh and the Spirit - Romans 8:1-13, Jurnal teologic, 11.2 (2012), pp. 33-46.
• The Christian Proclamation as Gospel: The Polemics, Politics, and Praxis of euangelion in the Greco-Roman World of the First Century, Jurnal teologic, 11.1 (2012), pp. 72-81.
• Christ in His Death, Jurnal teologic, vol. 9, 2010, pp. 14-22.
• Comuniune, divinitate și revelație – exegeză teologică la Prologul Evangheliei după Ioan, Jurnal teologic, vol. 10, 2011, pp. 24-30.
• ‘Dead to the Law’ in Romans, Pleroma, anul XI, nr. 1 (2009) 49-62.
• Înțelegerea convertirii, Jurnal teologic, vol. 8, 2009, pp. 30-43.
• Cristos ca și εἰκω̃ν al Dumnezeului nevăzut, Jurnal teologic, vol. 7, 2008, pp. 35-42.
• Romani 1.1-7 – Prezentarea apostolului şi salutul pentru cei din Roma, Jurnal teologic, vol 6, 2007, pp. 57-66.
• Moartea față de lege – spre o nouă hermeneutică, Jurnal teologic, vol 5. 2006, pp. 67-79.
• Iudaism palestinian intertestamental – elemente definitorii, Jurnal teologic, vol. 4, 2005, pp. 135-155.
• A Note on Romans 6:5: The Reprezentation (ὀμοίωμα) of His Death, Tyndale Bulletin, 55.2, 2004, pp. 219-229.
• Cristologie şi viaţa comunităţii, observaţii din Epistola către coloseni, Jurnal teologic, vol. 2, nr.1, 2004, p. 172-176.
• Cristos în moartea sa: centrul focal al dreptăţii mîntuitoare a lui Dumnezeu în Romani 3.24-25, Jurnal teologic, vol. 1, nr. 1, 2002, pp. 54-64.
• Asemănarea morţii Lui, Creştinul azi – Supliment teologic, vol. 3, nr. 1, 2002, pp. 40-44.
• Pavel şi Socrate: moartea ca o metaforă pentru înţelegerea transfomării omului, Creştinul Azi – Supliment teologic, vol. 2, nr. 1, 2000, pp. 44-48.

Bible Translations
• Biblia, noua traducere în limba română, ([Coordinator and one of the translators, 1994-1999]) [Holy Bible, The New Romanian Translation (NTR), (International Bible Society, 2007).
• Noul Testament, o traducere în limba română contemporană, [The New Testament, a translation into contemporary Romanian language], together with Simona Sabou, (International Bible Society, 1998).

ACADEMIC PAPERS
• Ethics with Paul, Society of Biblical Literature, Midwestern Regional Meeting, Notre Dame, MI, 2020.
• Luther on Liberty, Evangelical Theological Society, Midwest Regional Meeting, Chicago IL, 2019.
• MacIntyre, Aristotle and Modern Morality in After Virtue, Evangelical Theological Society, Midwest Regional Meeting, Wheaton IL, 2017.
• The Gospel of God’s Kingdom, A New Thematic Approach in doing New Testament Theology, Evangelical Theological Society, Midwest Regional Meeting, Lincoln IL, 2013.
• The Son from Above, Society of Biblical Literature, Midwest Regional Meeting, Bourbonais IL, 2013.
• The Christian Proclamation as Gospel: The Polemics, Politics, and Praxis of euangelion in the Greco-Roman World of the First Century, Evangelical Theological Society, 57th Midwest Regional Meeting, Chicago, 2012.
• Christ’s Death in Romans 3:21-26, Evangelical Theological Society, 61st Annual Meeting, New Orleans, 2009.
• Dead to the Law in Romans, Evangelical Theological Society, 60th Annual Meeting, Providence, 2008.
• Relaţia cu puterea politică, Romani 13 în interpretarea lui E. Kasemann, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie baptistă, 2005.
• Vechi şi nou în viaţa omului, continuitate şi discontinuitate, Institutul Teologic Baptist din Bucureşti, 2004.
• Comunitatea creştină ca răspuns apologetic în postmodernitate, Universitatea Emanuel din Oradea, 2004.
• Noul Testament, o traducere în limba română contemporană, filosofia traducerii ilustrată prin exemple, Universitatea Emanuel din Oradea, 2003.
• Urmând pe Cristos chiar şi în Europa – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie baptistă, 2003.
• Întruparea ca revelaţie – Universitatea Emanuel din Oradea, 1997.

MINISTRY CREDENTIALS
Romanian Baptist Association of USA and Canada
• President (2015-2018)
• Executive Secretary (2013-2015)
• VicePresident for the East Coast (2011-2013)

El Roi Romanian Baptist Church, Chicago
• Pastor (2007-present)

Romanian Baptist Church of Brasov, Romania
• Pastor (2000-2006)

ONLINE VIDEO CHANNEL
www.youtube.com/sorinvsabou