#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Slujirea creștină

Slujirea creștină începe cu chemarea lui Dumnezeu și se desfășoară prin harul lui Dumnezeu. Un om ajunge să-l slujească pe Dumnezeu dacă este chemat de acesta într-un mod personal și fără echivoc. Este vorba de o cunoaștere directă din partea celui chemat că viața pe care o are de trăit trebuie să o trăiască în slujba lui Dumnezeu și este vai de el dacă nu face acest lucru. Această convingere definitivă este temelia pe care se trăiește o viață de slujire. Această chemare a lui Dumnezeu este o chemare la proclamarea unei evanghelii care dă opțiuni decisive celor care o aud, fie o acceptă, fie o resping. Vocația unui astfel de om aduce în viețile celorlalți oameni, fie o mireasmă a lui Cristos aducătoare de viață, fie o mireasmă a morții aducătoare de moarte. O astfel de vocație duce la o lucrare sinceră între oameni.
Un slujitor al lui Dumnezeu are o înțelegere clară cu privire la sine. El este un om care-și cunoaște trecutul și își cunoaște prezentul. Un astfel de om știe de unde l-a ridicat și chemat Dumnezeu și va fi întotdeauna recunoscător pentru acest lucru. Un astfel de om știe că tot ce este și face este prin harul lui Dumnezeu. Un astfel de om știe să integreze și cele mai înjositoare batjocuri când este vorba de locul său în lucrarea lui Dumnezeu. De exemplu, pentru apostolul Pavel una dintre aceste batjocuri înjositoare a fost apelativul de „stârpitură“ adică de făt născut deformat. El nu ezită să spună că și lui, ca unei stârpituri, i s-a arătat Cristos cel înviat. El, cel mic, nu-și ascunde slăbiciunile fizice, ci le integrează în propria evaluare și înțelegere de sine spre slava lui Dumnezeu.
Un slujitor al lui Dumnezeu știe că este fragil ca un vas de lut; dar în acest vas de lut este turnat un ulei care face vasul de lut o candelă care luminează pentru Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu în viața unui om este ca o comoară într-un vas de lut, este o mărturie puternică pentru mântuirea și transformarea pe care o lucrează Dumnezeu în viața omului. Un astfel de om este tare atunci când este slab.
Un slujitor al lui Dumnezeu este un slujitor al Noului Legământ. Acest legământ este un legământ al Duhului, nu al literei, pentru că litera ucide, pe când Duhul dă viață. O astfel de slujire, nu este o slujire aducătoare de condamnare, ci una aducătoare de neprihănire; este o slujire care aduce pe om într-o părtășie mântuitoare cu Dumnezeu.
Un slujitor al lui Dumnezeu este un mesager al împăcării. El este un om împuternicit de Dumnezeu să cheme pe oameni să beneficieze de împăcarea câștigată de Dumnezeu în moartea Fiului său pentru împăcarea cu el. Această împăcare cu Dumnezeu este temelia pentru posibilitatea împăcării dintre oameni. Împăcarea este posibilă pentru că tot ceea ce a dus la dușmănia dintre oameni și Dumnezeu a fost achitat și restaurat în jertfa Fiului lui Dumnezeu, iar acum, cu ajutorul iertării pentru toate păcatele dintre noi oamenii, ne putem împăca unii cu alții. Lucrarea pastorală creștină este și o lucrare a împăcării între oameni.
Astfel, chemarea lui Dumnezeu, propria evaluare, propria fragilitate și vulnerabilitate, Noul Legământ, și împăcarea constituie coordonatele cu ajutorul cărora înțelegem și practicăm slujirea creștină.
blog comments powered by Disqus