Chemați la o singură nădejde

Este de mare folos să nu ai așteptări neîntemeiate, să nu speri ce nu ți-a promis nimeni. Adevărații creștini au fost chemați la o singură nădejde, nădejdea vieții veșnice, a slavei. Aceasta este nădejdea adevăratei evangheliei. Toți suntem chemați să depunem mărturie cu privire la această nădejde. Ea este o nădejde mai bună decât au avut cei dinainte de venirea lui Isus. Această nădejde trebuie să fie constant în atenția noastră și să nu ne abatem de la ea. Ochii credinței să fie ațintiți spre ea fiind convinși că acesta ne este destinul veșnic. O nădejde care pe lângă slavă și nemurire are ca împlinire dreptatea finală; ceea ce este anunțat acum, având în vedere credința noastră în lucrarea mântuitoare a lui Cristos, atunci va primi verdictul final și vom intra în bucuria stăpânului nostru.
Nașterea din nou ne așează pe direcția acestei speranțe vii, și se așteaptă de la noi să fim pregătiți să apărăm motivele care ne fac să avem această speranță. Nu suntem ca cei care n-au nădejde. Aceasta se vede mai ales când trecem prin greutăți. Atunci nu suntem doborâți de întristare, ci știm că nu suferința, durerea și moartea au ultimul cuvânt, ci Dumnezeul cel viu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos.
blog comments powered by Disqus