#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Întărirea omului dinlăuntru

Din experienţa vieţii mărturisim nevoia tăriei lăuntrice. De aceea este nevoie ca pe lângă rugăciunile făcute pentru sănătatea omului din afară să ne rugăm şi pentru întărirea omului dinlăuntru. Pentru a realiza acestă tărie este nevoie, potrivit cu rugăciunea apostolului Pavel (Ef. 3:14-21), de trei lucruri: o anumită temelie, un anumit conţinut şi o anumită înţelegere a vieţii.
Temelia cea mai bună pentru întărirea omului lăuntric este dragostea. Nimeni nu se poate dezvolta armonios într-un altfel de context. Dragostea cea mai curată şi mai lucrătoare este dragostea pe care o vedem la Cristos. Fiecare trebuie să prindem rădăcini şi să ne aşezăm temelia vieţii în terenul dragostei lui Cristos. Potrivit cu bogăţia de slavă a lui Dumnezeu şi prin Duhul cu care am fost pecetluiţi avem parte, prin credinţă, de locuirea lui Cristos în inimile noastre. El este cel care împlineşte totul în toţi şi care a fost înălţat pentru a umple toate lucrurile. De acest conţinut viu şi salvator are nevoie fiecare din inimile noastre. Apoi, de pe un aşa teren şi cu un aşa conţinut, putem pricepe mult mai clar viaţa în toate direcţiile. Perspectiva astfel dobândită ne va întări speranţa şi ne va lumina orizontul slujirii.

blog comments powered by Disqus