#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Despre Cina Domnului

Cina Domnului este parte din practica Bisericii creștine pentru că a fost instituită de Domnul Isus Cristos. Acest act solemn se aseamănă cu actele profeților, prin care aceștia adesea își transmiteau mesajul. Mărturia din Evanghelii și din 1 Corinteni ne oferă elementele esențiale cu ajutorul cărora putem înțelege lucruri despre Cina Domnului.

Binecuvântarea, frângerea și mâncatul pâinii cu referire la trupul lui Domnului Isus ne arată lucrarea lui Isus și împărtășirea noastră în ea. Este o lucrare mântuitoare, la momentul morții, binecuvântată de Dumnezeu și împărtășită de noi, cei din Biserica sa. Mulțumirea, luarea și băutul paharului ne arată lucrarea lui Isus și împărtășirea noastră în ea. Este o lucrare mântuitoare, la momentul morții, pentru care îi mulțumește lui Dumnezeu și în care ne putem și noi împărtăși. Cristos a murit pentru noi și noi beneficiem de acest lucru. Acesta este mesajul acțiunii solemne a Domnului Isus. Limbajul este metaforic - deși vorbește despre trupul său care se frânge și de sângele său care se varsă, el este în viață. El le trasează o practică prin care se subliniază profunzimea legăturii celor care participă cu Dumnezeu în împărăția sa. Această legătură este profundă datorită morții Fiului, moarte de care putem avea și noi parte. Acest eveniment spiritual văzut prin practicarea Cinei ne leagă de Dumnezeu și unii de alții prin ceea ce a realizat Cristos murind pe cruce.
Prezența Domnului Isus la Cina celebrată în viața Bisericii o vedem în termeni spirituali. Pâinea și vinul sunt elementele care arată fizic spre moartea sa pe cruce, iar consumarea lor arată spre dimensiunea organică a legăturii noastre cu Isus Cristos. Prin rugăciunile de binecuvântare și mulțumire se accentuează prezența lui Dumnezeu la Cină, iar mâncatul pâinii și băutul paharului arată că suntem beneficiari ai lucrării mântuitoare a lui Isus Cristos.
Cercetarea personală pentru a mânca într-un chip vrednic trupul și sângele Domnului face posibilă vestirea morții lui Isus și relaționarea bună unii la alții. Pecetluirea legământului cu Dumnezeu și iertarea păcatelor sunt beneficiile lucrării lui Cristos pe cruce. Acestea sunt arătate grafic prin participarea la Cina Domnului. Astfel, rugăciunea și cercetarea duc la proclamare și la părtășie.

blog comments powered by Disqus