#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Sacrificiul credinței

Există situații când oamenii rămân în istorie nu cu numele, ci cu fapta. Așa stau lucrurile cu femeia, a cărui nume nu ni se dă, din Marcu 14, în ziua de miercuri din săptămâna patimilor. Acest personaj secundar, ca și leprosul, prietenii slăbănogului, Iair, femeia siro-feniciană, Bartimeu, văduva săracă, ne învață adevăruri vrednice de urmat în ce privește ucenicia.
Fapta acestei femei este relatată în contextul și prin contrast cu uneltirile marilor preoți,  cărturarilor și a lui Iuda. La sărbătoarea în care poporul celebrează răscumpărarea din robia egipteană, conducătorii poporului uneltesc să omoare pe răscumpărătorul trimis lor de Dumnezeu; iar unul dintre cei doisprezece este orbit cu treizeci de arginți și este gata să-l vândă pe Isus. În contrast cu aceștia o avem pe această femeie care face ceva frumos pentru Isus. Nu ni se spune vreun cuvânt de-al ei pentru care a făcut acea faptă, dar avem explicația dată de Isus la ceea ce a făcut ea: un lucru frumos care l-a pregătit pentru îngropare. Caracterul incredibil al faptei ei este dat de valoarea mirului folosit pentru a-l unge pe Isus: 300 de dinari. Un dinar era plata pe zi pentru munca unui om. Ceea ce avem aici este plata pentru aproape un an de zile. Nu este de mirare faptul că cei prezenți au fost indignați de fapta ei. Generozitatea ei este extravagantă. Ca să captezi forța exemplului faptei ei vezi care este salarul tău anual și întreabă-te dacă ai fi gata să faci ceva frumos pentru Isus cu toată acea sumă dintr-o dată?!
Când Iuda îl vinde pentru 30 de arginți ea cheltuie 300 de dinari din dragoste pentru el ungându-l cu unul dintre cele mai scumpe parfumuri: nard curat. Exemplul acestei femei este paralel cu cel a văduvei sărace care din devotament pentru Dumnezeu este gata să dea tot ce are: doi bănuți.
Credința și dragostea față de Isus se văd în sacrificiul pe care suntem gata să-l facem pentru el.
blog comments powered by Disqus