#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Să-l cunoști din faptele lui ca să-ți așterni hainele înaintea lui

Aceasta este modaliatea de percepere a identității sale cu ocazia acestui eveniment: intrarea în Ierusalim. Simbolistica acestui eveniment poate fi percepută mai clar dacă se  observă atent ceea ce face și spune Isus. El trimite după măgăruș, care era legat, și hotărăște să intre în cetatea Ierusalimului călare pe el.

În liniile mesianice directoare trasate de Vechiul Testament întâlnim texte cheie care deschid înțelesul acțiunilor lui Isus. Venirea răscumpărătorului pentru poporul care era în robia egipteană a fost tot călare pe măgăruș: Moise și-a luat soția și copii, și i-a pus călare pe măgari și s-a întors în țara Egiptului (Exod 4:20). Apoi, textele din Isaia 62 și Zaharia 9 folosesc tot imaginea unui împărat care vine spre Ierusalim călare pe un măgăruș. Imaginea măgărușului legat poate fi auzită ca o aluzie la un alt text mesianic important: Gen. 49:11 unde Iuda, de la care nu se va îndepărta toiagul de cârmuire până va veni Șilo, își leagă măgărușul de cel mai bun butuc din vie; aceasta fiind o imagine a păcii, prosperității și odihnei. Apoi Solomon pentru a fi uns ca împărat al lui Israel a mers la Ghihon călare pe măgărușul lui David (1 Împ. 1:32). Astfel se împletesc ideile mesianice și linia genealogică a lui David în acest eveniment. Tot evenimentul este croit ca unul care cere un răspuns: Spune ficei Ierusalimului că împăratul tă vine la tine (Mat. 21:5).
Răspunsul corect îl dau pelerinii care mergeau spre Ierusalim pentru că au citit corect ceea ce a făcut Isus și astfel  cântă un text folosit la urcarea pe tron a împăratului lui Israel (Ps. 118:26). Tot ei oferă lecția completă în această situație: își aștern hainele înaintea lui. Acest gest este un gest al supunerii depline; îți scoți haina și o pui înaintea cuiva să calce pe ea. Împăratul care vine să răscumpere cetatea și poporul este înțeles corect de unii din cei prezenți, și aceștia fac ceea ce trebuie: se supun lui.

blog comments powered by Disqus