#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Cercetare constantă, respingere crescândă

Acesta este mesajul pildei vierilor. În toată istoria poporului lui Dumnezeu El și-a trimis robii și la urmă Fiul pentru a-și lua partea lui de rod din via lui. Chemarea unui popor care să fie al lui este asemănată cu sădirea unei vii. Slujirea în acest popor este asemănată cu munca în via unui stăpân. Respectul și ascultarea de El se vede cel mai clar la vremea roadelor. În situația din veacul întâi munca de arendaș era grea și câștigul era puțin, dar aceasta nu scuză nesocotirea, respingerea și uciderea.
Această pildă este spusă conducătorilor poporului de la Templu pentru a înțelege istoria mântuirii în sensul asumării responsabilității pentru primirea sau respingerea robilor lui Domnului care sunt trimiși de Dumnezeu. Când arendașul se poartă ca un stâpân via i se ia și el este nimicit. Ascultarea se vede la vremea roadelor.

blog comments powered by Disqus