#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Caracterul și curajul bărbatului Mariei

După ce îngerul i-a adus vestea Mariei că va rămâne însărcinată, pe când era doar logodită cu Iosif, Iosif a fost cuprins de teamă. Dacă această fecioară este folosită de Dumnezeu pentru nașterea lui Mesia eu nu vreau să mă ating de ea; o las în pace. Ea este un vas ales și nu vreau s-o fac de rușine. O voi lăsa, dar pe ascuns. Este nevoie doar de doi martori pentru ca despărțirea să fie finalizată.
Iosif nu a pus la îndoială spusele Mariei, nici nu s-a revoltat auzind acea veste adusă de îngerul Gabriel, ci teama l-a îndemnat la retragere. Dar încă nu face acest lucru, ci căută să se gândească în continuare la acea situație. Pentru că era un bărbat drept nu s-a pripit în luarea unei hotărâri. Este dificil de cuprins cu mintea o astfel de situație. Până la luarea unei hotărâri are nevoie să știe mai multe. La acest stadiu îngerul Domnului i se arată în vis. Ceea ce s-a zămislit în Maria este de la Duhul Sfânt. Conceperea lui Isus a fost rezultatul actului creator al lui Dumnezeu prin Duhul său cel Sfânt în fecioara Maria, logodnica lui Iosif. Îngerul îi poruncește să nu se teamă să o ia pe Maria de soție. El ascultă de ceea ce i-a spus îngerul și o ia pe Maria la el acasă, pecetluind în felul acesta perioada logdnei cu căsătoria.
Încrederea lui în logdnica sa, frica de Dumnezeu, așteptarea și mesajul îngerului l-au ajutat să ia hotărârea cea bună. În acest fel a fost folosit Iosif de Dumnezeu ca Fiul Său să se nască în linia genealogică a lui David. Ascultarea lui Iosif duce la împlinirea cuvintelor profetice date prin Isaia: fecioara va rămâne însărcinată și îi vor pune numele Imanuel Isus. Prezența lui Dumnezeu și mântuirea de păcate vor fi lucrările pe care le va arăta și face Cel zămislit prin Duhul Sfânt.
blog comments powered by Disqus