#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Arendași răi

Poporul lui Dumnezeu primește de la Dumnezeu via acestuia pentru a lucra in ea ca arendaș. Termenii lucrării în vie sunt cel mai clar văzuți la vremea roadelor când proprietarul își trimite robii să-și ia partea sa din rodul ei. Acela este momentul definitoriu pentru arendași. Ei nu țin seama de statutul lor în via stăpânului, ci se poartă ca niște uzurpatori care vor să intre în posesia viei și a rodului ei.

Istoria poporului lui Dumnezeu este o istorie a lui Dumnezeu care trimite periodic, la vremea rodului, pe mesagerii săi pentru a-și lua partea sa din rodul viei. La urmă își trimite fiul pentru același lucru. De fiecare dată istoria se repetă: arendașii alungă, sau ucid pe cei trimiși. Arendașul se poartă ca și cum ar fi stăpân neținând seama că stăpânul va veni și îl va ucide, iar via sa o va da altora care îi voi da din rod la vremea cuvenită.
Înlocuirea lui Israel cu comunitatea lui Isus alcătuită din oameni din toate popoarele, inclusiv din Israel, este deznodământul acestei parabole. Răbdarea lui Dumnezeu are limite, iar rămânerea la lucru în vie nu este necondiționată. Vremea roadelor este vremea ispitei de a-ți înțelege greșit propriul loc în istoria lui Dumnezeu. Nu te da drept stăpân pentru că în final pierzi și răspunderea de arendaș!

blog comments powered by Disqus