Un Copil ni s-a născut

Ceea ce face ca nașterea acestui Copil să fie un eveniment deosebit, unic, este lucrarea pentru care el a venit în lume. Oamenii umblau în întuneric, locuiau în țara umbrei morții, sub jugul, toiagul și nuiaua robiei acestora. Întunericul și moartea sunt stăpâni greu - imposibil - de învins. De aceea S-a născut acest Copil.
Numele pe care le poartă el arată spre persoana și lucrarea sa: Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domnul păcii.
Acest Copil aduce sfat deosebit de la Dumnezeu, el aduce adevărul de care au nevoie cei care umblă în întuneric; El este punctul de referință de care au nevoie cei care bâjbâie în întuneric.
Amenințarea și realitatea morții pot fi învinse doar de către puterea lui Dumnezeu. Deși suntem într-un context monoteist iudaic avem acest fel de a vorbi despre Copilul care ni se naște. Unul dintre numele lui este cel de Dumnezeu tare. Acest Copil vine de la Dumnezeu și poartă numele de Dumnezeu tare. În acest poem profetic din Isaia 9 se întrezăresc înțelegeri noi ale lui Dumnezeu care vor fi confirmate în vremurile viitoare când se vor împlini aceste cuvinte. Dumnezeu cel tare va învinge moartea și oamenii care au fost ținuți robi de frica morții sunt eliberați și vor umbla în noutatea vieții, având speranța vieții veșnice după învierea din morți.
Cel de al treilea nume pe care-l poartă acest Copil completează și mai mult felul în care trebuie să-l înțelegem pe Dumnezeu și lucrarea lui. Pentru că îl cheamă Părintele veșniciilor el nu vine în existență la naștere, ci trebuie să-l raportăm la eternitate așa cum raportăm pe un părinte la copiii săi: e dinaintea lor și este făcătorul lor. Copilul care ni s-a născut e dinaintea eternității și este făcătorul ei.
În urma dezrobirii din întuneric și moarte acest Copil este Domn al păcii. Bocancii de război și hainele tăvălite în sânge vor fi aruncate în foc să fie arse și astfel războiul nu va fi pe agenda lui. Aducerea luminii și vieții instaurează pacea, și împărăția sa va fi întemeiată pe dreptate.
Acest Copil este dovada dedicării și puterii lui Dumnezeu care vine în ajutorul poporului Său.
blog comments powered by Disqus