#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Geneza 11:27-12:9

27 Aceştia sunt urmaşii lui Terah. Terah a fost tatăl lui Avram, Nahor şi Haran. Haran a fost tatăl lui Lot. 28 Haran a murit înaintea tatălui său Terah în ţara în care s-a născut, în Ur în Haldeea. 29 Avram şi Nahor şi-au luat soţii. Numele soţiei lui Avram era Sarai şi numele soţiei lui Nahor era Milca. Ea era fiica lui Haran, tatăl lui Milca şi Isca. 30 Sarai era stearpă, nu avea copii. 31 Terah şi-a luat pe fiul său Avram şi pe nepotul său Lot, fiul lui Haran, şi pe nora sa Sarai, soţia fiului său Avram, şi au ieşit împreună din Ur din Haldeea să meargă în ţara Canaan, dar când au ajuns în Haran s-au aşezat acolo. 32 Zilele lui Terah au fost de două sute cinci ani şi Terah a murit în Haran.
12
DOMNUL i-a zis lui Avram: „Ieşi din ţara ta, dintre rudele tale şi din casa tatălui tău spre ţara pe care ţi-o voi arăta. 2 Te voi face o mare naţiune şi te voi binecuvânta; voi face mare numele tău şi vei fi o binecuvântare. 3 Voi binecuvânta pe cei ce te binecuvintează, şi pe cel ce te blestemă îl voi blestema. În tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului.“
4 Aşa că Avram a mers, aşa cum i-a vorbit DOMNUL; şi Lot a mers cu el. Avram era de şaptezeci şi cinci de ani când a plecat din Haran. 5 Avram şi-a luat soţia, Sarai, pe fiul fratelui său Lot şi toate posesiunile pe care le-au adunat, şi oamenii pe care i-a dobândit în Haran. Ei au plecat spre ţara Canaan. Când au ajuns în ţara Canaan, 6 Avram a trecut prin ţară până la locul din Şihem, la stejarul lui More. În vremea aceea Canaaniţii erau în ţară. 7 Atunci DOMNUL i s-a arătat lui Avram şi i-a zis: „Seminţei tale îi voi da această ţară.“ Şi el a zidit acolo un altar DOMNULUI, care i s-a arătat. 8 De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel şi şi-a întins cortul, având Betelul la apus şi Ai la răsărit. Acolo a zidit un altar DOMNULUI şi a chemat Numele DOMNULUI. 9 Avram a călătorit în continuare spre Negheb.
blog comments powered by Disqus