#bgblur, #feature {background-image: url(../resources/banner8r.jpg); }

Sorin Sabou


Letter to the Romans, Nicomachean Ethics, and more

Duhul ca învățător

În Ioan 14, în camera de sus, Isus își ține ultima cuvântare înainte de moartea sa. În cadrul acestei cuvântări el le spune ce urmează să se întâmple după plecarea sa la Tatăl. Tatăl le va trimite un alt Mângâitor, pe Duhul Sfânt, care va continua lucrarea Fiului. Sarcina Duhului va fi de a-i învăța și de a le aduce aminte tot ce le-a spus Isus. Această lucrare în care Duhul este reprezentantul Fiului este o lucrare în care învățăturile Fiului sunt aprofundate și ținute minte. Ucenicii ajung să înțeleagă profund ce i-a învățat Isus în timpul lucrării sale pământești.
Evangheliile canonice, Matei, Marcu, Luca, și Ioan sunt rezultatul acestei lucrări de învățare și aducere aminte a Duhului Sfânt în viețile ucenicilor lui Isus. Felul în care aceste patru evanghelii prezintă lucrarea și învățăturile lui Isus arată o bună cunoaștere a ceea ce s-a întâmplat printre ei și cum se potrivesc aceste lucruri în istoria poporului lui Dumnezeu în lume. Organizarea materialelor și selecția evenimentelor și tematicii arată caracterul pastoral al acestor lucrări care au menirea de a constitui temelia pentru întreaga identiate și mărturie a primilor creștini. În felul acesta adevărul adus de Fiul lui Dumnezeu este prezentat, explicat, și ținut minte în toate generațiile viitoare.
Duhul este trimis de Tatăl în numele Fiului. Astfel, el vine de la Tatăl și îl reprezintă pe Fiul. El nu va vorbi de la sine, ci va lua din ceea ce le-a adus Fiul și îi va învăța. De asemenea, el le va aduce aminte tot ceea ce le-a spus Fiul și astfel învățăturile Fiului rămân pentru generațiile viitoare. Faptul că Duhul nu aduce revelație nouă și faptul că Duhul are o natură personală sunt elemente importante pentru înțelegerea lucrării acestuia în viețile ucenicilor lui Isus.
Ulterior, în cartea Fapte avem o serie de exemple în care vedem lucrarea Duhului în viețile primilor creștini ca și Ștefan, Anania, Filip, Petru, la Antiohia, la Ierusalim și în alte locuri din bazinul mediteranean. Momentele cheie din viața bisericii de la început sunt marcate de călăuzirea și îndrumarea Duhului Sfânt. Ce le spune, ce li se pare nimerit, ce îi lasă sau nu-i lasă să facă Duhul Sfânt este important pentru mărturia și misiunea primilor creștini.
blog comments powered by Disqus